• Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení vozu.
 • Operativní leasing je určen pro soukromou osobupodnikatele, ale i firmu.
 • Nájemce se nemusí o nic starat, jen jezdí a platí měsíční fixní splátku, která je po celou dobu užívání vozu neměnná.
 • Nájemce jen jezdí a odpadají mu starosti s financováním, pojištěním, servisem, prodejem ojetého vozu apod.
 • Pro podnikatele a firmy dále platí, že:
  • Měsíční splátka je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem.
  • Pokud jste plátce DPH, tak DPH z měsíční splátky je 100% odpočitatelné. DPH obsažená ve splátce tak v plné míře snižuje celkovou daňovou povinnost nájemce.
 • Součástí pronájmu může, ale nemusí, být i doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu.
 • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu (9–36 měsíců) a na předem daný počet kilometrů (zpravidla se sjednává roční anebo celkový nájezd km).
 • Operativní leasing vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky…). 
 • Doba operativního leasingu je obvykle kratší než doba životnosti vozu a doba odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů.
 • Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti.

Prohlédnout si nabídku vozidel