Při pořízení vozu na operativní leasing nepotřebujete u nás zpravidla žádnou akontaci, ani kauci. Nedáváte do pořízení vozu žádné vlastní finanční prostředky.

Navíc ve splátkách operativního leasingu není „rozmělněna“ celá pořizovací hodnota nového vozidla, jako je tomu v případě úvěru či finančního leasingu, ale je do ní promítnut jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu, tedy hodnotou v okamžiku, kdy jej vrátíte zpět leasingové společnosti.