Pro podnikatele a firmy dále platí, že:

  1. měsíční splátka je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem.

  2. pokud je plátce DPH, tak DPH z měsíční splátky je 100% odpočitatelné. DPH obsažená ve splátce tak v plné míře snižuje celkovou daňovou povinnost nájemce.